Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Day to night office look #89

Day to night office look #89

Bobeau v neck shirt
€67 - bobeau.com

Gucci wool jacket
€2.515 - gucci.com

Gucci pink pants
€1.165 - gucci.com

Valentino suede boots
€915 - forwardbyelysewalker.com

Schutz high heel shoes
€155 - schutz-shoes.com

Porcelain Rose T-shirt
€85 - tedbaker.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου