Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Surf Holidays .....Holidays offer us the opprtunity to get out from our everyday habbits and look.
You can have a lighter make up and style routine and really feel free for some time ...
Wear light clothes cotton or linen based and enjoy the freedom of nature ....Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου